de eindigheid van leven
Home

                                                                                                                                                             

Als je met de eindigheid van het leven wordt geconfronteerd, verandert de zin van het bestaan. 

Na een ingrijpende gebeurtenis staat het leven stil en word je op jezelf teruggeworpen. Hoe kun je weer orde vinden in dat wat jou overkomt? Vragen dringen zich op. Wat heb ik met mijn leven gedaan? Waar sta ik en hoe nu verder? Wat is belangrijk voor mij? Ingrijpende gebeurtenissen confronteren met de eindigheid van het leven.
De eindigheid van ons leven, de dood, is een kwetsbaar onderwerp. We weten allemaal dat we hier vroeg of laat mee te maken krijgen en toch zijn we niet voorbereid op wat er met ons gebeurt als we direct of indirect met de dood en onze kwetsbaarheden worden geconfronteerd. Als emoties de overhand nemen, heb je houvast nodig en binding met mensen die dichtbij kunnen blijven, ondanks dat het hen ook kwetsbaar maakt.
In onze cultuur staat de dood ver af en heeft nauwelijks verbinding met het leven, laat staan met ons leven. Als het jou dan overkomt, valt alle schijn weg en blijft de essentie over. Oprechtheid met jezelf en met de mensen om je heen blijft over, maar is ook moeilijk. Elke ingrijpende gebeurtenis krijgt in het licht van de eindigheid een andere betekenis. Het bespreekbaar maken van kwetsbare onderwerpen maakt het mogelijk weer de eigen regie te nemen en de autonomie te vinden en te versterken.

Zingeving en autonomie

Autonoom zijn, met jezelf verbonden zijn, betekent in elke omstandigheid het recht hebben om zelf te bepalen wat er met jou gebeurt. Zelfstandig en in alle vrijheid de keuze kunnen maken hoe jouw leven er uit ziet. Natuurlijk altijd in de wetenschap dt hier grenzen aan zitten. Het is jouw leven en wie je ook bent en wat je ook doet, je bent altijd met anderen verbonden. Je hebt anderen nodig om te weten wie je bent en waar je voor staat en te vertrouwen en je veilig te weten. En elke gebeurtenis, mooi of lelijk, biedt steeds weer een kans om jouw autonomie te versterken. Wij mensen zijn allemaal niet zo verschillend. Juist op cruciale momenten hebben we deze nabijheid nodig en dat maakt ieders leven zinvol.

Gebeurtenissen die in het licht van de eindigheid een keertpunt in het leven betekenen. Na een traumatische gebeurtenis, een ongeval, ontslag, een echtscheiding, een burn-out, als het niet goed gaat met jouw kind of als je een conflict hebt op jouw werk of privé met mensen die belangrijk voor je zijn, word je met jouw leven geconfronteerd. Gebeurtenissen noodzaken je stil te staan bij wat belangrijk is en zinvol. En hoe kun je weer de eigen regie nemen?

En als het heel dichtbij komt? Je bent ongeneeslijk zien en wegen zullen scheiden,  kan de behoefte ontstaan om jouw leven op een goede manier af te ronden. "Ik heb geleefd wat bij mij hoorde in verbinding met anderen en alles om mij heen. In het grote raamwerk van het leven laat ik het beste van mijzelf na". Oprechte nabijheid is nodig, zodat je het vertrouwen kunt hebben dat mensen voor je zullen zorgen. Dat je niet alleen zult zijn. En ook dat jij je geen zorgen hoeft te maken over degenen die achterblijven. 

Als jouw dierbare zal komen te overlijden kun je behoefte hebben aan steun en informatie. En aandacht voor wat jou overkomt, want dichtbij blijven maakt ook jou kwetsbaar. De emoties die de ander meemaakt, zal je ook in jezelf herkennen. Dit is moeilijk, zeker ook als de aandacht naar de ander gaat die jouw respect en aandacht nu nodig heeft. Als je zo verbonden kunt zijn, dan zijn er nog vele unieke momenten en dat is kostbaar. Je doet wat je kunt. 

Als je een dierbare bent verloren, kan het lijken of je ook jezelf en dat wat jouw leven belangrijk maakte, kwijtraakt. Alles lijkt in chaos te vervallen. Door de mensen die dichtbij blijven, kun je verbinding houden met het leven.

Na een verlies kan er na verloop van tijd behoefte ontstaan om met anderen met vergelijkbare ervaringen stil te staan bij wat jou is overkomen. Weten wat deze gebeurtenis voor jou nu betekent en hoe je weer richting kunt geven aan wat voor je ligt. Wat heeft mijn dierbare mij nagelaten en wat heb ik nu nog te doen? Wat betekent dit voor de rest van mijn leven? Wat is nu echt belangrijk geworden? 

Het bespreekbaar maken van belangrijke thema's in het leven, biedt mogelijkheid tot verbinding.

HomeVisieEven voorstellennieuwsdienstenLiteratuur & adressenLinksContact