de eindigheid van leven
Traumahulpverlening
(Bedrijfs) Maatschappelijk Werk
Mediation
Training
workshop / lezing / gastlessen
Interactieve bijeenkomsten
Structurele problematiek
diensten

                                                                                        

 

 

Doelstelling:


Mensen die autonoom zijn, zullen de eigen grenzen goed bewaken en ook de grenzen van anderen respecteren en hierin de verantwoording nemen. De ontmoeting van de grenzen van de ander is de moter om de eigen autonomie te kunnen versterken. Ook gebeurtenissen laten zien tot waar onze autonomie reikt en daarin leren we onze grenzen kennen, waaruit we kunnen leren en groeien.
De maatschappelijke context begrenst altijd onze autonomie, maar deze begrenzing dient tegelijkertijd om respectvol samen te kunnen leven en werken. Als bij vele mensen de maatschappelijke context een belemmerende factor is om zich verder te kunnen ontplooiien, dan zal de context moeten veranderen. De context zou de mens in zijn leefomgeving moeten dienen en niet andersom. Hier aandacht aan besteden, is de secundaire, maar niet minder belangrijke doelstelling van zingeving en autonomie.


Diensten:

Traumahulpverlening: Na een traumatische gebeurtenis is niets meer voorspelbaar en zijn we van onszelf afgesneden. De verbinding herstellen en hierin zelf de regie nemen is nodig om ons te kunnen heroriënteren.

(Bedrijfs) Maatschappelijk Werk en Coaching: Zelf de regie nemen om autonoom keuzes te kunnen maken in de wetenschap dat zelfbeschikking altijd begrensd is. De verbinding maken tussen onszelf en onze omgeving.

Mediation: Strijd kent uiteindelijk alleen maar verliezers. Met behulp van Mediation kan er een win-win situatie ontstaan, waarin beiden hun belang vertegenwoordigd zien. Mensen nemen zelf de regie om de verbinding te herstellen.

Training: Kennisoverdracht om vanuit de professie te kunnen signaleren en met kennis en verantwoording autonoom te kunnen handelen.

Workshops / lezingen / gastlessen

Interactieve bijeenkomsten


Offerte op maat


HomeVisieEven voorstellennieuwsdienstenLiteratuur & adressenLinksContact