de eindigheid van leven
Visie

                                                                                      

 Het doel is verbinden.

Onze keuzes maken ons uniek. Dat we door de verschillende levensfasen allemaal dezelfde dingen meemaken is universeel.

We worden geboren, we horen bij een gezin, we gaan naar school, we werken, we gaan relaties aan, we stichten een gezin, we veranderen, we krijgen te maken met verliezen, onze gezondheid speelt een rol en we zullen sterven. Dit was zo generaties voor ons en dat zal ook altijd zo blijven, lang nadat wij er niet meer zijn. De cyclys van het leven. 

In het begin van ons leven zijn we naarstig op zoek naar onze identiteit. Relaties en gebeurtenissen vormen ons. Hoe we hier mee omgaan en de keuzes die we maken wordt bepaald door wie we op dat moment zijn. Elke gebeurtenis vertelt ons iets over hoe we in het leven staan. Dit maakt ons uniek en we volgen ons eigen levenspad.

Onderweg leert het leven ons dat we allemaal niet zo verschillend zijn. We laten ons vaak leiden door wat wij als uniek persoon op dat moment meemaken. De emoties echter en hoe we hier mee omgaan en de keuzes die we maken, zijn voor iedereen herkenbaar. In ons fundament zijn we allemaal gelijk.
Hoe kernachtiger wij onszelf kunnen zijn, de verantwoording nemen voor wie we zijn en hoe we doen, hoe oprechter we ook met anderen verbonden zijn. Wat we in onszelf erkennen, kunnen we ook in anderen herkennen, waarderen en respecteren. Dat is universeel.

Aan het einde van het leven zijn de dingen, zoals ze zijn. Een heel leven hebben we elkaar nodig om te ontdekken wie wij als uniek persoon zijn, zodat we in de laatste levensfase ons oprecht weten te verbinden met dat wat universeel is. De cyclus van het leven.

Welk levenspad we ook volgen, uiteindelijk komen we door het leven heen allemaal tot dezelfde conclusies. En worden we met de dood geconfronteerd, dan staan we allemaal naakt in de wereld. De betekenis van wat ons overkomt en de emoties die daarbij horen, zijn universeel. Waarom wachten tot we daadwerkelijk met de dood woren geconfronteerd. Elke dag is oprechtheid een keuze die verbindt.

Wat betekent dit in de praktijk
 

  • Elke gebeurtenis die je meemaakt, zou je aan kunnen grijpen om te leren en te groeien.
  • Emoties geven jou informatie over hoe je in het leven staat.
  • Als je de handvatten hebt om zelf de regie te nemen, kun je nu en ook in de toekomst alle facetten van het leven ontmoeten.
  • Dit leidt tot meer vrijheid om als autonoom persoon te handelen en je te verbinden met anderen.
  • Inzicht in de universele principes biedt de kans de eigen problematiek te overstijgen en hierin verbinding te maken met wat er in het grote raamwerk van het leven toe doet.
  • In de praktijk signaleren en alarmeren waar rechten worden geschonden.
HomeVisieEven voorstellennieuwsdienstenLiteratuur & adressenLinksContact