de eindigheid van leven
Links

                                                                                    Het Helen Dowling Instituut: biedt hulp aan mensen met kanker en hun naasten. Daarnaast verrichten zij wetenschappelijk onderzoek en publicaties vindt u op hun site.


Expertisecentrum Mantelzorg: het landelijk kenniscentrum op het gebied van mantelzorg en mantelzorgondersteuning. Het Expertisecentrum richt zich op alle organisaties, waar het thema mantelzorg speelt.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde NVVE: geeft uitgebreid informatie over vrijwillige euthenasie. U vindt op hun site ook een euthenasieverklaring.


Stichting Agora: het onafhankelijk en landelijk ondersteuningspunt voor palliatieve terminale zorg (de zorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn).


Geestelijke gezondheidszorg GGZ: voor individuele hulpverleners en gespreksgroepen.


Bureau Lotgenotencontact: biedt gelegenheid tot het vinden van lotgenoten.


Vereniging Achterblijvers na Vermissing


Vereniging Ouders van een Vermoord Kind is er voor lotgenotencontact en behartigt de belangen van nabestaanden.


Centrum '45: het landelijk instituut voor de behandeling van trauma's tengevolge van oorlog, vervolging en georganiseerd geweld.


Landelijk Platform Nabestaan na Zelfdoding


Cogis: informatie en advies met betrekking tot de gevolgen van vervolging, oorlog en geweld voor individuele personen, hun omgeving en de samenleving als geheel.


Slachtofferhulp Nederland:  vrijwilligers bieden juridische, praktische en emotionele steun voor slachtoffers van een misdrijf of een verkeersongeluk.


Stichting Achter de Regenboog:  biedt kinderen hulp na verlies.


Alzheimer Stichting


Terminale Zorg


NUVU:  Vereniging van erkende begrafenisondernemingen en uitvaartverzorgers.


Mr Christine Klein
: familie- en erfrecht en estateplanning. Tevens gecertificeerd executeur en nalatenschapsmediator.


Specifiek voor bedrijven, instellingen en organisaties:


Trauma Opvang Nederland: bij calamiteiten is er binnen 2 uur na melding een gespecialiseerde opvangmedewerker in uw bedrijf, instelling of organisatie aanwezig voor professionele opvang. Indien nodig vindt nazorg plaats. U kunt ook bij Trauma Opvang Nederland terecht voor bedrijfsmaatschappelijk werk, coaching, mediation, rouw- en verliesverwerking of een vertrouwenspersoon.

De Nationale Hulpbrief: een bedrijf, instelling of organisatie kan als secundaire arbeidsvoorwaarden een collectieve verzekering afsluiten voor zijn personeel, zodat na een calamiteit het volgende is gedekt: Traumaopvang, juridische bijstand en ondersteuning bij re-integratie.

Structurele problematiek

www.de-apate.nl: op deze website vindt u informatie over het machtsspel van de narcist (psychopathologie). Zowel privépersonen als professionals wordt hier o.a. aangeboden: individuele gesprekken, interactieve bijeenkomsten, trainingen en coachingtrajecten. Het biedt een kritische blik op beleid en werkwijze van professionals en de effecten daarvan en aanbevelingen.

HomeVisieEven voorstellennieuwsdienstenLiteratuur & adressenLinksContact