de eindigheid van leven
Even voorstellen

                                                                                                                                                                                                                                                        

 


 
 
Joke de Jong                                                                                              

                                                                     

Ik ben sinds 1994 zelfstandig gevestigd (Bedrijfs-)Maatschappelijk werker, Traumahulpverlener, Mediator en Trainer.
 
 
Individueel In mijn werk kijk ik niet alleen naar het probleem waarmee mensen op dat moment worden geconfronteerd, maar naar de manier waarop zij als mens hiermee omgaan en wat dit in de context van hun hele leven betekent.
 
Wij mensen zijn niet zo verschillend; we zijn allemaal tussen geboorte en dood onderweg. Waar we ook mee geconfronteerd worden, elke situatie opnieuw biedt een kans om ons met ons eigen leven te verbinden en onze autonomie te versterken. Verantwoording nemen voor wie we zijn en hoe we ons gedragen, maakt dat wij oprechter met anderen verbonden zijn. 
Dat geeft levenszin! En iedereen kent ook het gevoel "weer op de juiste weg" te zijn. 
Als mensen op welk tijdstip in hun leven dan ook zich moeten of willen heroriënteren, kan ik gesprekspartner zijn, altijd oprecht en soms confronterend. Ik houd van mensen. Een stukje met mensen oplopen, zodat zij weer op eigen kracht alle facetten van hun leven kunnen ontmoeten, geeft ook zin aan mijn ervaringen en de opleidingen die ik heb gedaan. Ook ik blijf onderweg.

Structureel In mijn dagelijkse praktijk wordt ook duidelijk dat individuele problemen soms niet of moeilijk oplosbaar zijn. Als de oorzaak van een individueel probleem ligt in een bredere maatschappelijke context, dan zie ik het als mijn taak om hier aandacht aan te besteden. Naar beleidsmakers en andere professionals heb ik een signalerende/alarmerende functie in het blootleggen van discrepanties tussen wat in de dagelijkse praktijk wordt beleefd en meegemaakt en het maatschappelijke beleid en de wijze waarop dit beleid door professionals wordt uitgevoerd.


Interactieve bijeenkomsten Individuen hebben baat bij de ontmoeting met mensen met vergelijkbare ervaringen, zodat zij herkenning en erkenning vinden en ook gebruik kunnen maken van ieders ervaring, kennis en kundigheid. Je bent niet de enige die dit meemaakt!
Ook het bijeen brengen van mensen met diverse achtergrond kan leiden tot nieuwe inzichten.
Voor professionals uit verschillende disciplines/specialismen kan een interactieve bijeenkomst leiden tot vernieuwende
inzichten en deskundigheid (verbinding). 

Motivatie Ik kies er bewust voor om als zelfstandig (autonoom/onafhankelijk) hulpverlener te werken en samen te werken met andere zelfstandigen. Ik ben gehouden aan de normen binnen het beroep. Ik ben echter ook gehouden aan de ethiek discrepanties tussen mens en beleid te signaleren. Als zelfstandig ondernemer kan ik hierin een kritisch en zo onafhankelijk mogelijk standpunt in nemen. 

Tekst foto:  Een gesprek aan tafel maakt het niet altijd mogelijk om denkpatronen te doorbreken. Na een trauma, bij suïcidaliteit, een depressie bijv. kan het noodzakelijk zijn om letterlijk in beweging te komen en een stap te maken naar verbinding met de buitenwereld. De natuur, mijn hond en eventueel mijn paard hebben een eigen taal en kunnen van betekenis zijn bij het doorbreken van vicueuze gedachtegangen. Onconventioneel, maar zeer effectief! Sam mag dus mee op de foto.


 

 

 

 

 


 

HomeVisieEven voorstellennieuwsdienstenLiteratuur & adressenLinksContact